Logotyp regionalny EFS

 

Projekt „Zawodowcy na start”

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2017r. – 31.08.2019r. , na podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-7147/16.

Obejmuje on dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno – gospodarczego szkoły, w których będą brać udział uczniowie i uczennice tj.: staże zawodowe, zajęcia doskonalące umiejętności zawodowe, warsztaty, szkolenia, kursy, wyjazdy edukacyjne, zajęcia prowadzone w szkole wyższej (zajęcia laboratoryjne), umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

Organizatorem Projektu (Beneficjentem) jest Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, zaś partnerem Powiat Sochaczewski/ Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 63, 96-500 Sochaczew.

 

Koordynator szkolny: Remigiusz Szafrański, pokój nr 10.

 

 Pobierz regulamin

 

Harmonogram kursu kwalifikacyjnego R.05, semestr I

LP PRZEDMIOT

1 zjazd

29-30.09.2017

2 zjazd

06-07.10.2017

3

20-21.10.2017

4

27-28.10.2017

5

3-4.11.2017

6

17-18.11.2017

7

24-25.11.2017

8

8-9.12.2017

9

15-16.12.2017

10

12-13.01.2018

11

19-20.01.2017

ZAŁ. LICZBA GODZIN
  KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE                        
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy (10) 6 - - - - - - - 4 - - 10
2 Podstawy działalności gospodarczej (20) 6 - - 6 - 6 - - 2 - - 20
3 Język obcy w ogrodnictwie (15) - - - - - - - - - - - 0
4 Organizacja działalności ogrodniczej (10) - - - - - - - - - - - 0
5 Prowadzenie produkcji sadowniczej (50) - 6 - 6 - - - 6 - 2 - 20
6 Prowadzenie produkcji warzywniczej (50) - - 6 6 6 - - - - - 2 20
7 Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych (50) - - - - 6 - - 6     8 20
8 Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T (10) - - - - - - - - - - - 0
9 Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie (32) - - 6 - - - 6 - - 4 - 16
  KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE                        
10 Prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego (ind. Na słuchacza) - - - - - - - - - - - 0
11 Mechanizacja ogrodnictwa (10) - -- - - - - - - - - - 0
12 Podstawy ogrodnictwa (30) - - -   - 6 - - 4 - - 10
13 Prace przy produkcji sadowniczej i szkółkarskiej (68) 6 - -   -   6   4 - 6 22
14 Prace przy produkcji warzywniczej (68) - 6 - - - - 6 - - 8 2 22
15 Prace przy produkcji roślin ozdobnych (68) - 6 6 - - - - 6 - 4 - 22
16 Stosowanie środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie (64) - - - - 6 6 - - 4 - - 16
  RAZEM (575) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 198

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA

LP PRZEDMIOT Imię i nazwisko nauczyciela
  KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy (10) Tomasz Barzyc
2 Podstawy działalności gospodarczej (20) Marek Wernicki
3 Język obcy w ogrodnictwie (15) -
4 Organizacja działalności ogrodniczej (10) -
5 Prowadzenie produkcji sadowniczej (50) Elżbieta Zdziennicka-Barzyc
6 Prowadzenie produkcji warzywniczej (50) Jadwiga Bogiel-Szulc
7 Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych (50) Jadwiga Bogiel-Szulc
8 Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T (10) -
9 Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie (32) Tomasz Barzyc
  KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE  
10 Prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego (ind. Na słuchacza) -
11 Mechanizacja ogrodnictwa (10) -
12 Podstawy ogrodnictwa (30) Alicja Żelichowska
13 Prace przy produkcji sadowniczej i szkółkarskiej (68) Jadwiga Bogiel-Szulc
14 Prace przy produkcji warzywniczej (68) Alicja Żelichowska
15 Prace przy produkcji roślin ozdobnych (68) Alicja Żelichowska
16 Stosowanie środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie (64) Tomasz Barzyc

GODZINOWY PLAN ZAJĘĆ KKZ RL.05

Nr Godz. (PIĄTEK) Nr Godz. (SOBOTA)
1-2 15.30-17.00 1-2 8.00-9.30
3-4 17.15-18.45 3-4 9.40-11.10
5-6 18.50-20.20 5-6 11.20-12.50
   

 

 

7-8 13.10-14.40
   

 

 

9-10 14.50-16.20
   

 

 

11-12 16.30-18.00

 

 
Rok szkolny 2017/2018
 
PODRĘCZNIKI DO KLAS PIERWSZYCH
Uwaga!!!
Wszystkie podręczniki do klas pierwszych licealnych są takie same, jak w klasie LO - prawno-administracyjnej. Jeśli nastąpi zmiana podręcznika w danej klasie, to jest on uwzględniony  poniżej.
Pliki do pobrania:
 

KLASY I

 

LICEUM I LOa  język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel

Eliza Kostrzewa


Małgorzata Chmiel

Anna Równy

„Ponad słowami” kl.1

cz.1 podręcznika do języka polskiego

„Ponad słowami” kl.1 cz.2

 

Język polski podstawa - repetytorium matura

Nowa Era

Nowa Era

 

WSiP

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-DwornikowskaS.

K. Szachowska

S. Mróz-Dwornikowska

U. Górecka

„Welttour 1”- kurs poczštkujšcy

 

„Welttour 2”

Nowa Era

Wiedza o kulturze Praca zbiorowa "Spotkania z kulturš" Nowa Era

Historia

S. Raczek, J. Kłaczkow

„Poznać przeszłoœć.
Wiek XX”

Nowa Era

Wiedza
o społeczeństwie

A. Janicki

„W centrum uwagi” - zakres podstawowy

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczoœci

Z. Makieła

T. Rachwał

„Krok w przedsiębiorczoœć”

 

Nowa Era

Geografia

„Oblicza geografii”

R. Uliszak

K. Wiedermann

Nowa Era

Biologia

Emilia Bonar

 

„Biologia na czasie”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Chemia

R. Hassa

A i J. Mrzigod

„To jest chemia”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Fizyka

M. Braun
W. Śliwa

„„"Odkryć fizykę" podrecznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński

L. Chańko

D. Ponczek

 

Matematyka 1-zakres podstawowy i rozszerzony (okładka z pomarańczowym napisem) Podręcznik do nowej podstawy programowej.

Nowa Era

Informatyka

A. Gawełek

Informatyka

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

M. Goniewicz

A. W. Nowak-Kowal

Z. Smutek

Odkrywamy na nowo „Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Operon

Religia

J. Szpet

D. Jackowiak

„Moje miejsce w koœciele”

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę poczekać do września.

 

LICEUM I LOb  biologia, chemia, język angielski

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel

Eliza Kostrzewa


Małgorzata Chmiel

Anna Równy

„Ponad słowami” kl.1

cz.1 podręcznika do języka polskiego

„Ponad słowami” kl.1 cz.2

 

Język polski podstawa - repetytorium matura

Nowa Era

Nowa Era

 

WSiP

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-DwornikowskaS.

K. Szachowska

S. Mróz-Dwornikowska

U. Górecka

„Welttour 1”- kurs poczštkujšcy

 

„Welttour 2”

Nowa Era

Historia

S. Raczek, J. Kłaczkow

„Poznać przeszłoœć.
Wiek XX”

Nowa Era

Wiedza
o społeczeństwie

A. Janicki

„W centrum uwagi” - zakres podstawowy

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczoœci

Z. Makieła

T. Rachwał

„Krok w przedsiębiorczoœć”

 

Nowa Era

Geografia

„Oblicza geografii”

R. Uliszak

K. Wiedermann

Nowa Era

Biologia

Emilia Bonar

 

„Biologia na czasie”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Chemia

R. Hassa

A i J. Mrzigod

„To jest chemia”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Fizyka

M. Braun
W. Śliwa

„„"Odkryć fizykę" podrecznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński

L. Chańko

D. Ponczek

 

Matematyka 1-zakres podstawowy i rozszerzony (okładka z pomarańczowym napisem) Podręcznik do nowej podstawy programowej.

Nowa Era

Informatyka

A. Gawełek

Informatyka

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

M. Goniewicz

A. W. Nowak-Kowal

Z. Smutek

Odkrywamy na nowo „Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Operon

Religia

J. Szpet

D. Jackowiak

„Moje miejsce w koœciele”

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę poczekać do września.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 1TŻ

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel

Eliza Kostrzewa


Małgorzata Chmiel

Anna Równy

„Ponad słowami” kl.1

cz.1 podręcznika do języka polskiego

„Ponad słowami” kl.1

cz.2

Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

K. Łuniewska

U. Tworek

Z. Wšsik M. Zagórna

Giorgio Motta

Beata Ćwikowska

Alles Klar 1a

Podręcznik z ćwiczeniami- zakres rozszerzony

 

"Direkt Dentsch hautnah neu 1a

WSIP

 

 

lektor Klatt

Historia

S. Raczek, J. Kłaczkow

„Poznać przeszłoœć.
Wiek XX”

Nowa Era

Wiedza
o społeczeństwie

A. Janicki

„W centrum uwagi” - zakres podstawowy

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczoœci

Z. Makieła

T. Rachwał

„Krok w przedsiębiorczoœć”

Nowa Era

Geografia

R. Uliszak

K. Wiedermann

„Oblicza geografii”

 

Nowa Era

Biologia

Emilia Bonar

„Biologia na czasie”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjanych – zakres podstawowy

Nowa Era

Chemia

R. Hassa

A i J. Mrzigod

„To jest chemia”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Fizyka

M. Braun
W. Śliwa

„„"Odkryć fizykę" podrecznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński

L. Chańko

D. Ponczek

Matematyka 1-zakres podstawowy i rozszerzony (okładka z pomarańczowym napisem) Podręcznik do nowej podstawy programowej.

Nowa Era

Informatyka

A. Gawełek

Informatyka

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

M. Goniewicz

A. W. Nowak-Kowal

Z. Smutek

Odkrywamy na nowo „Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Operon

Religia

J. Szpet

D. Jackowiak

„Moje miejsce w koœciele”

Księgarnia œw. Wojciecha

BHP

W. Żabicki

„Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy”

WSiP

Technologia gastronomiczna

M. Konarzewska

 

E. Superczyńska

„Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem” cz. 1

Zeszyt ćwiczeń

REA

eMPi2

Obsługa konsumenta

R. Szajno

„Obsługa konsumenta” cz. 1

REA

Sporzšdzanie potraw i napojów M. Konarzewska Sporzšdzanie potraw i napojów REA

* Z zakupem podręczników proszę poczekać  do września.

 

TECHNIKUM OGRODNICZE - 1 TO

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel

Eliza Kostrzewa


Małgorzata Chmiel

Anna Równy

„Ponad słowami” kl.1

cz.1 podręcznika do języka polskiego

„Ponad słowami” kl.1

cz.2

Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-DwornikowskaS.

K. Szachowska

„Welttour 1”- Podręcznik z zeszytem ćwiczeń

Nowa Era

Historia

S. Raczek, J. Kłaczkow

„Poznać przeszłoœć. Wiek XX”

Nowa Era

Wiedza
o społeczeństwie

A. Janicki

„W centrum uwagi” - zakres podstawowy

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczoœci

Z. Makieła

T. Rachwał

„Krok w przedsiębiorczoœć”

Nowa Era

Geografia

R. Uliszak

K. Wiedermann

„Oblicza geografii”

Nowa Era

Biologia

Emilia Bonar

„Biologia na czasie”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjanych – zakres podstawowy

Nowa Era

Chemia

R. Hassa

A i J. Mrzigod

„To jest chemia”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Fizyka

M. Braun
W. Śliwa

„„"Odkryć fizykę" podrecznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński

L. Chańko

D. Ponczek

Matematyka 1-zakres podstawowy i rozszerzony (okładka z pomarańczowym napisem) Podręcznik do nowej podstawy programowej.

Nowa Era

Informatyka

A. Gawełek

Informatyka

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

M. Goniewicz

A. W. Nowak-Kowal

Z. Smutek

Odkrywamy na nowo „Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Operon

Religia

J. Szpet

D. Jackowiak

„Moje miejsce w koœciele”

Księgarnia œw. Wojciecha

Podstawy ogrodnictwa

M. Wińska_Krysiak

M. Wrochna

„Przygotowanie i planowanie produkcji ogrodniczej”

REA

Warzywnictwo

Z. Legońska,

J. Balcerzak

„Warzywnictwo dla technikum ogrodniczego”

Hortpress
sp. z o.o.

Roœliny ozdobne

K. Mynett

L. Startek

„Roœliny ozdobne”

 

Katalog "Drzewa, Krzewy , Byliny"

Hortpress
sp. z o.o.

 

Związek Szkółkarzy Polskich

Mechanizacja ogrodnictwa D. Kozłowska Podstawy mechanizacji - wiadomoœci ogólne Hortpress
sp. z o.o.

* Z zakupem podręczników proszę poczekać do września.

 

TECHNIKUM GEODEZYJNE - 1 TG

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel

Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel

Anna Równy

„Ponad słowami” kl.1
cz.1 podręcznika do języka polskiego

„Ponad słowami” kl.1
cz.2

Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-DwornikowskaS.

K. Szachowska

S. Mróz-Dwornikowska

U. Górecka

„Welttour 1”- kurs poczštkujšcy

 

„Welttour 2”

Nowa Era

 


Nowa Era

Historia

S. Raczek, J. Kłaczkow

„Poznać przeszłoœć.
Wiek XX”

Nowa Era

Wiedza
o społeczeństwie

A. Janicki

„W centrum uwagi” - zakres podstawowy

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczoœci

Z. Makieła

T. Rachwał

„Krok w przedsiębiorczoœć”

Nowa Era

Geografia

R. Uliszak

K. Wiedermann

„Oblicza geografii”

Nowa Era

Biologia

Emilia Bonar

„Biologia na czasie”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Chemia

R. Hassa

A i J. Mrzigod

„To jest chemia”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Fizyka

M. Braun
W. Śliwa

„„"Odkryć fizykę" podrecznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński

L. Chańko

D. Ponczek

Matematyka 1-zakres podstawowy i rozszerzony (okładka z pomarańczowym napisem) Podręcznik do nowej podstawy programowej.

Nowa Era

Informatyka

A. Gawełek

Informatyka

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

M. Goniewicz

A. W. Nowak-Kowal

Z. Smutek

Odkrywamy na nowo „Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Operon

Religia

J. Szpet

D. Jackowiak

„Moje miejsce w koœciele”

Księgarnia œw. Wojciecha

Geodezja

A. Jagielski
A. Jagielski

Geodezja I, II Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji I, II

GEODPIS

Prawo w geodezji*

Rysunek geodezyjny

A. Jagielski

Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii

GEODPIS

Język obcy zawodowy*      
Działalność gospodatcza*      
Bezpieczeństwo i higiena pracy*      
Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów*      
Ćwiczenia geodezyjne*      

* Z zakupem podręczników proszę poczekać do września.

 

TECHNIKUM  -  

.

TECHNIKUM GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ - 1 TC

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel

Eliza Kostrzewa


Małgorzata Chmiel

Anna Równy

„Ponad słowami” kl.1

cz.1 podręcznika do języka polskiego

„Ponad słowami” kl.1

cz.2

Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-DwornikowskaS.

K. Szachowska

„Welttour 1”- język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik z zeszytem ćwiczeń

„Welttour 2”

Nowa Era

Historia

S. Raczek, J. Kłaczkow

„Poznać przeszłoœć.
Wiek XX”

Nowa Era

Wiedza
o społeczeństwie

A. Janicki

„W centrum uwagi” - zakres podstawowy

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczoœci

Z. Makieła

T. Rachwał

„Krok w przedsiębiorczoœć”

Nowa Era

Geografia

R. Uliszak

K. Wiedermann

„Oblicza geografii”

Nowa Era

Biologia

Emilia Bonar

„Biologia na czasie”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Chemia

R. Hassa

A i J. Mrzigod

„To jest chemia”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Fizyka

M. Braun
W. Śliwa

„„"Odkryć fizykę" podrecznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński

L. Chańko

D. Ponczek

Matematyka 1-zakres podstawowy i rozszerzony (okładka z pomarańczowym napisem) Podręcznik do nowej podstawy programowej.

Nowa Era

Informatyka

A. Gawełek

Informatyka

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

M. Goniewicz

A. W. Nowak-Kowal

Z. Smutek

Odkrywamy na nowo „Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Operon

Religia

J. Szpet

D. Jackowiak

„Moje miejsce w koœciele”

Księgarnia œw. Wojciecha

Podstawy poligrafii*

     
Podstawy projektowania graficznego*      
Podstawy projektowania publikacji*      
Rysunek techniczny*      
Projektowanie graficzne*      
Projektowanie publikacji*      

* Z zakupem podręczników proszę poczekać do września.

 

KLASY II
 

LICEUM II LO 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel

Eliza Kostrzewa


Małgorzata Chmiel

Anna Równy

„Ponad słowami” kl.1

cz.1 podręcznika do języka polskiego

„Ponad słowami” kl.1 cz.2

 

Język polski podstawa - repetytorium matura

Nowa Era

Nowa Era

 

WSiP

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-DwornikowskaS.

K. Szachowska

S. Mróz-Dwornikowska

U. Górecka

„Welttour 1”- kurs poczštkujšcy

 

„Welttour 2”

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński

L. Chańko

D. Ponczek

 

Matematyka 1-zakres podstawowy i rozszerzony (okładka z pomarańczowym napisem) Podręcznik do nowej podstawy programowej.

Nowa Era

Historia - przedmiot rozszerzony Ryszard Kulesza,
Krzysztof Kowalewski
Zrozumieć przeszłoœć. Starożytnoœć i œredniowiecze. Nowa Era
Język angielski -– przedmiot rozszerzony * D. Spencer Geteway 2”
„Geteway 3”
Macmillan
Przyroda -– przedmiot uzupełniajšcy Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Marek Więckowski Przyroda cz. 1. Nowa Era
Ekonomia w praktyce – przedmiot uzupełniający Jolanta Kijakowska Ekonomia w praktyce Operon

Religia

J. Szpet

D. Jackowiak

„Moje miejsce w koœciele”

Księgarnia œw. Wojciecha

 

* Z zakupem podręczników proszę poczekać do września.

 

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 2 TŻ

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

„Ponad słowami” cz.1


„Ponad słowami” cz.2


Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-Dwornikowska
U. Górecka

K. Łuniewska
U. Tworek
Z. Wšsik
M. Zagórna

„Welttour 2”

Alles klar 1a
zakres rozszerzony

Nowa Era

WSiP

Wiedza o kulturze

Praca zbiorowa

„Spotkania z kulturš”

Nowa Era

Historia

S. Raczek, J. Kłaczkow

„Poznać przeszłoœć. Wiek XX”

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Przedsiębiorstwo gastronomiczne

A. Grontowska

Przedsiębiorstwo gastronomiczne

Format AB

Technologia gastronomiczna

M. Konarzewska

„Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem”

REA

Obsługa konsumenta

R. Szajno

„Obsługa konsumenta”

REA

Żywienie człowieka

D. Czerwińska

Podstawy żywienia i higieny

REA

Sporzšdzanie potraw i napojów

M. Konarzewska

Sporzšdzanie potraw i napojów

REA

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

A. Kmiołek

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

REA

Biologia – przedmiot rozszerzony

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

Biologia na czasie 1

Nowa Era

Język niemiecki - przedmiot rozszerzony

K. Łuniewska
U. Tworek
Z. Wšsik
M. Zagórna

Alles klar 1a zakres rozszerzony

WSiP

Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniajšcy

T. Maćkowski

Poznać przeszłoœć.

Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Nowa Era

Religia

J. Szpet
D. Jackowiak

"Moje miejsce w œwiecie"

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę wstrzymać się do września.

 

TECHNIKUM OGRODNICZE - 2 TO

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

„Ponad słowami” cz.1


„Ponad słowami” cz.2


Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-Dwornikowska
U. Górecka

K. Łuniewska
U. Tworek
Z. Wšsik
M. Zagórna

„Welttour 2”

Alles klar 1b
zakres podstawowy

Nowa Era

WSiP

Wiedza o kulturze Praca zbiorowa „Spotkania z kulturš” Nowa Era
Historia S. Raczek, J. Kłaczkow „Poznać przeszłoœć. Wiek XX” Nowa Era

Matematyka

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Sadownictwo i szkółkarstwo Zespół autorów pod redakcjš prof.
A. Czynczyka
„Sadownictwo dla technikum ogrodniczego” Hortpress
sp. z o.o.
Warzywnictwo Z. Legońska,
J. Balcerzak
Warzywnictwo dla technikum ogrodniczego” Hortpress
sp. z o.o.
Roœliny ozdobne K. Mynett
L. Startek

„Roœliny ozdobne”

Katalog Drzew,Krzewów, Bylin

Hortpress
sp. z o.o.

Zwišzek Szkółkarzy Polskich

Mechanizacja ogrodnictwa D. Kozłowska Podstawy mechanizacji - wiadomoœci ogólne Hortpress
sp. z o.o.

Ekonomika ogrodnictwa

A. Grontkowska

Ekonomika i zarzšdzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie

Format AB

Geografia – przedmiot rozszerzony

Roman Malarz, Marek Więckowski

Oblicza geografii 1

Nowa Era

Matematyka - przedmiot rozszerzony

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Religia

J. Szpet
D. Jackowiak

"Moje miejsce w œwiecie"

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę poczekać do września.

 

TECHNIKUM GEODEZYJNE - 2 TG

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

„Ponad słowami” cz.1


„Ponad słowami” cz.2


Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-Dwornikowska
U. Górecka

K. Łuniewska
U. Tworek
Z. Wšsik
M. Zagórna

„Welttour 2,3”

Alles klar 1b
zakres podstawowy

Nowa Era

WSiP

Wiedza o kulturze

Praca zbiorowa

„Spotkania z kulturš”

Nowa Era

Historia S. Raczek, J. Kłaczkow „Poznać przeszłoœć. Wiek XX” Nowa Era

Matematyka

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Geodezja ogólna

A. Jagielski

A. Jagielski

Geodezja I, II Przewodnik do ćwiczeń
z Geodezji I, II

GEODPIS

GEODPIS

Geodezja inżynieryjna

A. Jagielski

Podstawy geodezji inżynieryjnej

GEODPIS

Działalność gospodarcza w geodezji      
Język obcy w geodezji*      
Prace obliczeniowe i kartograficzne A. Jagielski

Geodezja I, II

Rysunki geodezyjne
z elementami kartografii

GEODPIS

Terenowe ćwiczenia geodezyjne

A. Jagielski

Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji I, II

GEODPIS

Geomatyka

A. Jagielski

Podstawy geodezji inżynieryjnej

GEODPIS

Geografia – przedmiot rozszerzony

Roman Malarz, Marek Więckowski

Oblicza geografii 1

Nowa Era

Matematyka - przedmiot rozszerzony

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Religia

J. Szpet
D. Jackowiak

"Moje miejsce w œwiecie"

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę poczekać do września.

 

TECHNIKUM EKONOMICZNE - 2 TE

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

„Ponad słowami” cz.1


„Ponad słowami” cz.2


Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-Dwornikowska
U. Górecka

K. Łuniewska
U. Tworek
Z. Wšsik
M. Zagórna

„Welttour 2,3”

Alles klar 1b
zakres podstawowy

Nowa Era

WSiP

Wiedza o kulturze Praca zbiorowa „Spotkania z kulturš” Nowa Era

Historia

S. Raczek, J. Kłaczkow

„Poznać przeszłoœć. Wiek XX”

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Ekonomika i marketing

J. Musiałkiewicz

Praca zbiorowa

„Marketing”

„Ekonomika”

EKONOMIK

eMPi2

Prawo

Jacek Musiałkiewicz

Elementy prawa

Ekonomik

Zasady rachunkowości

G. Borowska

„Zasady rachunkowoœci”

WSiP

Język angielski zawodowy

D. Bonamy

"Englisch for Banking and Finance 1"

Pearson Longman

Pracownia ekonomiczna

E. Witek

„Technika biurowa”

eMPi2

Geografia - przedmiot rozszerzony

Roman Malarz, Marek Więckowski

Oblicza geografii 1

Nowa Era

Matematyka - przedmiot rozszerzony

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Religia

J. Szpet
D. Jackowiak

"Moje miejsce w œwiecie"

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę do września.

 

TECHNIKUM CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH - 2 TC

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

„Ponad słowami” cz.1


„Ponad słowami” cz.2


Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-Dwornikowska
U. Górecka

K. Łuniewska
U. Tworek
Z. Wšsik
M. Zagórna

„Welttour 2”

Alles klar 1b
zakres podstawowy

Nowa Era

WSiP

Wiedza o kulturze Praca zbiorowa „Spotkania z kulturš” Nowa Era

Historia

S. Raczek, J. Kłaczkow

„Poznać przeszłoœć. Wiek XX”

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

„Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.”

Nowa Era

Materiałoznawstwo

S. Jakucewicz
S. Magdzik

Materiałoznawstwo dla szkół poligraficznych

WSiP

Cyfrowe technologie graficzne

S. Jakucewicz
S. Magdzik

Podstawy poligrafii

WSiP

Maszyny i urzšdzenia cyfrowe

 

Materiały własne nauczyciela.

 

Działalność poligraficzno-medialna

J. Panak

M. Ćeppan

Poligrafia, procesy i technika

COBRPP

Podstawy działalności gospodarczej w poligrafii

J. Musiałkiewicz

Podejmowanie i prowadzenie działalnoœci gospodarczej

Ekonomik

Język angielski zawodowy

M. Olejniczak

D. Bonamy

English for Information Technology 1

Pearson Longman

Pracownia poligraficznych procesów przygotowawczych

J. Panak

M. Ćeppan

Poligrafia, procesy i technika

COBRPP

Pracownia komputerowych technik multimedialnych

R. Jaworski

Multimedia i grafika komputerowa
Materiały własne nauczyciela

WSiP

Pracownia drukowania cyfrowego

H. Johnson

Drukowanie cyfrowe dla profesjonalistów

README

Geografia – przedmiot rozszerzony

Roman Malarz, Marek Więckowski

Oblicza geografii 1

Nowa Era

Matematyka - przedmiot rozszerzony

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Religia

J. Szpet
D. Jackowiak

"Moje miejsce w œwiecie"

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę poczekać do września.

 

 

KLASY III

 

LICEUM III LO

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski - przedmiot rozszerzony

Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

„Ponad słowami” cz.1


„Ponad słowami” cz.2


Nowa Era


Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-Dwornikowska
U. Górecka

„Welttour 2/3”

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Język angielski – przedmiot rozszerzony *

D. Spencer

„Geteway 2”
„Geteway 3”

Macmillan

Historia - przedmiot rozszerzony

Ryszard Kulesza,
Krzysztof Kowalewski

Zrozumieć przeszłoœć. Starożytnoœć i œredniowiecze.

Nowa Era

Przyroda – przedmiot uzupełniajšcy

Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Marek Więckowski

Przyroda cz. 1.

Nowa Era

Religia

J. Szpet
D. Jackowiak

"Moje miejsce w œwiecie"

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę wstrzymać się do września.
 

LICEUM III LO - polski, historia, wos

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski- przedmiot rozszerzony

Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

„Ponad słowami” cz.1


„Ponad słowami” cz.2


Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway 2 +” kontynuacja

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-Dwornikowska Kaschachowska

U. Górecka

„Welttour 1/2”

„Welttour 2/3”

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Historia - przedmiot rozszerzony

Ryszard Kulesza,
Krzysztof Kowalewski

Zrozumieć przeszłoœć. Starożytnoœć i œredniowiecze.

Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie – przedmiot rozszerzony

Maciej Batorski,
Artur Derdziak

Ciekawi œwiata
Wiedza o społeczeństwie 1

Operon

Przyroda – przedmiot uzupełniajšcy

Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Marek Więckowski

Przyroda cz. 1.

Nowa Era

Religia

J. Szpet
D. Jackowiak

"Moje miejsce w œwiecie"

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę wstrzymać się do wrzeœnia.

 

LICEUM III LO - matematyka,geografia, język angielski

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

„Ponad słowami” cz.1„Ponad słowami” cz.2


Nowa Era


Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-Dwornikowska
U. Górecka

„Welttour 2/3”

Nowa Era

Matematyka-przedmiot rozszerzony

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Geografia - przedmiot rozszerzony Roman Malarz, Marek Więckowski Oblicza geografii 1 Nowa Era

Język angielski – przedmiot rozszerzony *

D. Spencer

„Geteway 2”
„Geteway 3”

Macmillan

Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniajšcy

T. Maćkowsk

Poznać przeszłoœć.

Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Nowa Era

Religia

J. Szpet
D. Jackowiak

"Moje miejsce w œwiecie"

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę wstrzymać się do września.
 

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH- 3TŻ

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo/numer dopuszczenia

J. polski

„Ponad słowami”
kl. 2 cz, 1,2

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

Nowa Era

J. angielski

Repetytorium Matura 2015

Marta Rosińska
Lynda Edwards

Macmillan

MEN:710/2014

J. niemiecki

Alles Klar 1a,b

Alles Klar 1b,2a
zakres rozszerzony

Krystyna Łuniewska

Urszula Tworek
Zofia Wšsik

WSIP 281/3/2010

WSIP 281/2/2010

Matematyka

Matematyka 3 – zakres podstawowy

W. Babiański
L. Chańko
D. Ponczek

Nowa Era

Przedsiębiorstwo gastronomiczne

Przedsiębiorstwo gastronomiczne

A. Grontowska

Format AB

Technologia gastronomiczna

Technologia gastronomiczna
z towaroznawstwem
cz. III

M. Konarzewska

REA

Żywienie człowieka

Żywienie człowieka
cz. II

D. Czerwińska

REA

J. obcy zawodowy

     

Sporzšdzanie potraw i napojów

Sporzšdzanie potraw
i napojów

M. Konarzewska

REA

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Usługi gastronomiczne

A.Kmiotek

WSIP

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych

Wyposażenie techniczne

A.Kasperek

REA

Biologia - R

Biologia na czasie 1,2
zakres rozszerzony

 

Nowa Era

J. niemiecki - R

     

Historia
i społeczeństwo – przedmiot uzupełniajšcy

Poznać przeszłoœć
Rzšdzšcy i rzšdzeni

Poznać przeszłoœć
Wojna i wojskowoœć

Iwona Janicka

 

Jarosław Centek

Nowa Era
659/2/2014

Nowa Era

Religia

„Moje miejsce
w rodzinie”

Ks. J. Szpet
D. Jackowiak

Księgarnia
œw. Wojciecha

Wychowanie
do życia w rodzinie

„Wędrujšc
ku dorosłoœci”

Teresa Król
Maria Ryœ

Rubikon

* Z zakupem podręczników proszę wstrzymać się do września.

 

TECHNIKUM OGRODNICZE - 3TO

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo/
nr dopuszczenia

J. polski

„Ponad słowami”
kl. 2 cz, 1,2

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

Nowa Era

J. angielski

Gateway 2

Dawid Spencer

Macmillan
MEN: 674/2/2013

J. niemiecki

Alles Klar 2a
zakres podstawowy

Krystyna Łuniewska
Urszula Tworek
Zofia Wšsik

WSIP
255/3/2010

Matematyka

Matematyka 2, Matematyka 3
– zakres podstawowy
i rozszerzony

W. Babiański
L. Chańko
D. Ponczek

Nowa Era

Ekonomika
i zarządzanie gospodarstwem ogrodniczym

     
Język obcy zawodowy      

Produkcja sadownicza

Sadownictwo
i szkółkarstwo
dla technikum ogrodniczego

Pod red.
prof. A. Czynczyk

Hortpress

Produkcja warzywnicza

     

Produkcja roœlin ozdobnych

Roœliny ozdobne

Ludmiła Startek
Kazimierz Mynnet

Hortpress

Planowanie
i organizacja prac ogrodniczych

     

Biologia - R

Biologia na czasie 1,2
zakres rozszerzony

 

Nowa Era

Matematyka - R

Matematyka 3
– zakres podstawowy
i rozszerzony

W. Babiański
L. Chańko
D. Ponczek

Nowa Era

Historia
i społeczeństwo – przedmiot uzupełniajšcy

Poznać przeszłoœć
Rzšdzšcy i rzšdzeni

Poznać przeszłoœć
Wojna i wojskowoœć

Iwona Janicka

 

Jarosław Centek

Nowa Era
659/2/2014

Nowa Era

Religia

„Moje miejsce
w rodzinie”

Ks. J. Szpet
D. Jackowiak

Księgarnia
œw. Wojciecha

Wychowanie
do życia w rodzinie

„Wędrujšc
ku dorosłoœci”

Teresa Król
Maria Ryœ

Rubikon

* Z zakupem podręczników proszę wstrzymać się do września.

 

TECHNIKUM GEODEZYJNE - 3TG

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo/
nr dopuszczenia

J. polski

„Ponad słowami”
kl. 2 cz, 1,2

 

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

Nowa Era

J. angielski

Repetytorium Matura 2015

Marta Rosińska
Lynda Edwards

Macmillan

MEN:710/2014

J. niemiecki

Alles Klar 2a
zakres podstawowy

Krystyna Łuniewska
Urszula Tworek
Zofia Wšsik

WSIP
255/3/2010

Matematyka

Matematyka 2,
Matematyka 3
– zakres podstawowy
i rozszerzony

W. Babiański
L. Chańko
D. Ponczek

Nowa Era

Geodezja inżynieryjna

Podstawy geodezji inżynieryjnej

A. Jagielski

GEODPIS

Geodezja
w gospodarowaniu nieruchomoœciami

Geodezja w gospodarce nieruchomoœciami

A. Jagielski

GEODPIS

Informatyka geodezyjna
i kartograficzna

Geodezja w gospodarce nieruchomoœciami

A. Jagielski

GEODPIS

Terenowe ćwiczenia geodezyjne

Przewodnik do ćwiczeń terenowych z Geodezji I, II
Podstawy geodezji inżynieryjnej

A. Jagielski

GEODPIS

Ćwiczenia obliczeniowe
i kartograficzne

Podstawy geodezji inżynieryjnej

A. Jagielski

GEODPIS

Geometryka

Instrukcje
do geodezyjnych programów komputerowych

   

Biologia - R

Biologia na czasie 1,2
zakres rozszerzony

 

Nowa Era

Matematyka - R

Matematyka 3
– zakres podstawowy
i rozszerzony

W. Babiański
L. Chańko
D. Ponczek

Nowa Era

Historia
i społeczeństwo – przedmiot uzupełniajšcy

Poznać przeszłoœć
Rzšdzšcy i rzšdzeni

Poznać przeszłoœć
Wojna i wojskowoœć

Iwona Janicka

Jarosław Centek

Nowa Era
659/2/2014

Nowa Era

Religia

„Moje miejsce
w rodzinie”

Ks. J. Szpet
D. Jackowiak

Księgarnia
œw. Wojciecha

Wychowanie
do życia w rodzinie

„Wędrujšc
ku dorosłoœci”

Teresa Król
Maria Ryœ

Rubikon

* Z zakupem podręczników proszę wstrzymać się do września.

 

TECHNIKUM EKONOMICZNE - 3TE

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo/
nr dopuszczenia

J. polski

„Ponad słowami”
kl. 2 cz, 1,2

 

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

Nowa Era

J. angielski

Repetytorium Matura 2015

Marta Rosińska
Lynda Edwards

Macmillan
MEN:710/2014

J. niemiecki

Welttour II, III

S. Mróz-Dwornikowska

Nowa Era

Matematyka

Matematyka 2,
Matematyka 3
– zakres podstawowy
i rozszerzony

W. Babiański
L. Chańko
D. Ponczek

Nowa Era

Rachunkowość

Rachunkowość przedsiębiorcy

Irena Frymark

WSIP

Ekonomika
i marketing

Ekonomika cz. 1,2

Pietraszewska
Potoczny
Fršckowiak

Empi2

J. angielski zawodowy

English for Banking and Finanse 2

David Bonamy

Longmary
Pearson Education

Pracownia rachunkowości

Rachunkowość przedsiębiorcy

Irena Frymark

WSIP

Analiza ekonomiczna
i finansowa

     

Pracownia ekonomiczna

Pracownia ekonomiczna cz.3

Bożena Padurek

 

Geografia - R

Oblicza geografii 3
(dla liceum i technikum)
zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy 3

Marek Więckowski
Roman Malarz

Nowa Era

Matematyka - R

Matematyka 3

- zakres podstawowy
i rozszerzony

W. Babiański
L. Chańko
D. Ponczek

Nowa Era

Historia
i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający

Poznać przeszłoœć
Ojczysty panteon
i ojczyste spory

Poznać przeszłoœć
Rzšdzšcy i rzšdzeni

Tomasz Maćkowski

Iwona Janicka

Nowa Era 659/1/2013

Nowa Era

Religia

„Moje miejsce
w rodzinie”

Ks. J. Szpet
D. Jackowiak

Księgarnia
œw. Wojciecha

Wychowanie
do życia w rodzinie

„Wędrując
ku dorosłości”

Teresa Król
Maria Ryœ

Rubikon

* Z zakupem podręczników proszę wstrzymać się do września.

 

TECHNIKUM CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH  3TC

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo/
nr dopuszczenia

J. polski

„Ponad słowami”
kl. 2 cz, 1,2

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

Nowa Era

J. angielski

Gateway 3

Dawid Spencer

Macmillan
MEN: 674/3/2014

J. niemiecki

Alles Klar 2a
zakres podstawowy

Krystyna Łuniewska
Urszula Tworek
Zofia Wšsik

WSIP
255/3/2010

Matematyka

Matematyka 2,
Matematyka 3
– zakres podstawowy
i rozszerzony

W. Babiański
L. Chańko
D. Ponczek

Nowa Era

Materiałoznawstwo

Materiałoznawstwo dla szkół poligraficznych

S. Jakucewicz
S. Magdzik

WSiP

Cyfrowe technologie graficzne

Podstawy poligrafii

S. Jakucewicz
S. Magdzik

WSiP

Maszyny
i urzšdzenia cyfrowe

Materiały własne nauczyciela

   

Działalnoœć poligraficzno-medialna

Poligrafia, procesy i technika

J. Panak
M. Ćeppan

COBRPP

Podstawy działalnoœci gospodarczej
w poligrafii

Podejmowanie
i prowadzenie działalnoœci gospodarczej

J. Musiałkiewicz

Ekonomik

J. angielski zawodowy

English for Information Technology 2

David Hill
David Bonamy

Pearson Longman

Pracownia poligraf. procesów przygotowawczych

Poligrafia, procesy i technika

J. Panak
M. Ćeppan

COBRPP

Pracownia komputerowych technik multimedialnych

Multimedia i grafika komputerowa
Materiały własne nauczyciela

R. Jaworski

WSiP

Pracownia drukowania cyfrowego

Drukowanie cyfrowe dla profesjonalistów

H. Johnson

README

Geografia - R

Oblicza geografii 3
(dla liceum i technikum)
zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy 3

Marek Więckowski
Roman Malarz

Nowa Era

Matematyka - R

Matematyka 3
– zakres podstawowy
i rozszerzony

W. Babiański
L. Chańko
D. Ponczek

Nowa Era

Historia
i społeczeństwo – przedmiot uzupełniajšcy

Poznać przeszłoœć
Ojczysty panteon
i ojczyste spory

Poznać przeszłoœć
Rzšdzšcy i rzšdzeni

Tomasz Maćkowski

Iwona Janicka

Nowa Era 659/1/2013

Nowa Era

Religia

„Moje miejsce
w rodzinie”

Ks. J. Szpet
D. Jackowiak

Księgarnia
œw. Wojciecha

Wychowanie do życia
w rodzinie

„Wędrujšc
ku dorosłoœci”

Teresa Król
Maria Ryœ

Rubikon

* Z zakupem podręczników proszę wstrzymać się do września.
Ekonomika i marketing

2,3 października 2017r.

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ 1939 ROKU W SOCHACZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

PODSTAWY PRAWNE REKRUTACJI

 

 • Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r (tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
 • Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2017 r. sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 • Na podstawie art.367 ust. z dnia 14 grudnia 2016r.-Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017r. poz.60).

 

UWAGI OGÓLNE

 

 • Liczbę oddziałów klas pierwszych w szkole oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych ustala organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 • Rekrutacja do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, odbywa się w systemie naboru elektronicznego. Wszystkie dane niezbędne do rekrutacji uczeń wprowadza w macierzystym gimnazjum /o ile gimnazjum zdecydowało się na udział w systemie naboru elektronicznego/ albo może wprowadzić je do systemu samodzielnie.
 • Punkt naboru mieści się w budynku szkoły pod adresem: 96-500 Sochaczew, ul. Piłsudskiego 63,
 • W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego naboru:
 1. kandydat składając wniosek określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału.
 2. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
 3. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
 4. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,
 5. kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się oryginałami lub kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał.
 6. kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, listy kandydatów nie zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy przyjętych i nieprzyjętych zawierają imiona nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata/przyjęciu lub nieprzyjęciu , a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 • W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania komisji.
 • W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli szkoły, z tym , że nie może to być dyrektor szkoły oraz osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły.
 • Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego.
 • Prace Komisji Rekrutacyjnej prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 • Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej zobowiązane są do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • Komisja Rekrutacyjna współpracuje z innymi komórkami szkoły, w szczególności z sekretariatem i dyrektorem w zakresie gromadzonych dokumentów oraz kontaktu z rodzicami i uczniami.
 • Szkolna Komisja Rekrutacyjna: 
 1. podaje informację o warunkach rekrutacji;
 2. przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z Zasadami Rekrutacji;
 3. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia;
 4. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły;
 5. podaje informację o wolnych miejscach w szkole;
 6. sporządza protokoły z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

DOKUMENTY WYMAGANE W REKRUTACJI

 

 • Kandydaci do klas pierwszych składają w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – jako w szkole pierwszego wyboru:
 1. kwestionariusz – podanie o przyjęcie do szkoły /w wersji elektronicznej wydrukowane z systemu informatycznego/, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów/. Uczniowie, których dane nie zostaną wprowadzone do systemu elektronicznego, mogą przygotować i złożyć swoje podanie bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
 2. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
 3. oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
 4. dokumenty potwierdzające kryteria pierwszeństwa określone w rozdziale III. ust 4, 2 fotografie/ składane po zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły.
 • Szkoła przyjmuje wyłącznie kwestionariusze – podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów) oraz zawierające kontakt telefoniczny do rodzica(prawnego opiekuna)
 • Oświadczenie woli, w związku z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie do szkoły musi być złożone na piśmie przez rodzica (prawnego opiekuna).

 

KRYTERIA REKRUTACJI

 

 • W rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:
  Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 1. języka polskiego /wynik procentowy z zakresu należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2/
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie /wynik procentowy z zakresu należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2/
 3. matematyki /wynik procentowy z zakresu należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2/
 4. przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki /wynik procentowy z zakresu należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2/
 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym /wynik procentowy z zakresu należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2/
 • Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych jest następujący:
 1. 18 pkt - ocena: celujący
 2. 17 pkt - ocena: bardzo dobry
 3. 14 pkt - ocena: dobry
 4. 8 pkt - ocena: dostateczny
 5. 2 pkt - ocena: dopuszczający
 • Punktowane zajęcia edukacyjne w przypadku klas liceum ogólnokształcącego oznaczają: oddział punktowane zajęcia klasa prawno-administracyjna z elementami filmu i teatru język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, klasa rehabilitacyjo-kosmetyczna: język polski, język obcy, biologia, chemia
 • W przypadku punktowania języka obcego, jeżeli kandydat uczył się dwóch języków obcych Szkolna Komisja Rekrutacyjna wybiera ocenę wyższą.
 • Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum jest następujący:

 

a) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:

10 punktów - za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,

7 punktów - za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

5 punktów - za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

b) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

10 punktów - za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

4 punkty - za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

3 punkty - za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

c) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

10 punktów - za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego,

7 punktów - za dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

5 punktów - za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

7 punktów - za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,

5 punktów - za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

3 punkty - za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

d) zawody wiedzy będące konkursem przedmiotowym albo turniejem o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:

10 punktów - za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

7 punktów - za dwa lub więcej tytuły laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

5 punktów - za dwa lub więcej tytuły finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

7 punktów - za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

3 punkty - za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

2 punkty - za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

e) wysokie miejsce w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a-d artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym - 4 punkty,

krajowym - 3 punkty,

wojewódzkim - 2 punkty,

powiatowym - 1 punkt.

f) W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1pkt 9, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

g) Liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub na rzecz środowiska szkolnego. - 3 punkty.

h) Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

 

 

 

f t g
Copyright 2017 - Custom text here